Jelenlegi hely

Turnűr Trend Pályázati felhívás

Divat a 19. században

A kecskeméti Ráday Múzeum felhívása középiskolások számára

1. A pályázat célja, témája

A Ráday Múzeum 2018-ban nyitotta meg A kulcsra zárt szoba titkai – Muraközy János élete és festészete című kiállítását. Muraközy festményei remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a pályázat résztvevői a reformkor és a dualizmus divat- és stílustörténetét tanulmányozzák.

Ezzel a lehetőséggel élve a Ráday Múzeum divattervező pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Hogyan ötvözhető a 19. század és a 21. század divatja? Hogyan keveredhetnek egymással régi és modern stílusjegyek, szabásminták, díszítőelemek, anyagok? Hogyan jelenhetnek meg a magyar reformkorszak és dualizmus időszakának férfi és női öltözékei a 21. század vizuális kultúrájában? A pályázat keretében utcai és ünnepi viseletek terveit várjuk. Fontos, hogy a pályamunkák hordhatók, és viszonylag könnyen elkészíthetők legyenek.

A pályázat elbírálása során három munka készítői részesülnek támogatásban. A Ráday Múzeum a kiválasztott alkotások elkészítésének anyagköltségét számla ellenében támogatja. A pályázók a legjobb három pályamunkát, azaz az elkészített ruhákat ünnepélyes keretek között mutathatják be a közönség számára.

Amit várunk

Két-három fős alkotócsoportok vagy egyéni pályázók rajzos divatterveit. A zsűri a három legjobb alkotást választja ki, melyeket a bemutatóra el kell készíteni.

A ruhaterveknek csupán a fantázia szabhat határt, de az alábbi példák segítséget nyújtanak a készüléshez. A felsorolt témákhoz nem kötelező ragaszkodni, sőt a meglepő, ám ízléses ötleteket részesítjük előnyben.

  • A steampunk és a magyaros öltözék.
  • Régi szabás, modern anyagok.
  • Dualizmus és cybervilág.

2. Támogatás

1. 2. 3. helyezett – A ruhák anyagköltségének támogatása maximum 25. 000 Ft-ig, számla ellenében. Részvétel a divatbemutatón.

A legjobb tizenöt jelentkező rajzos divatterveit kiállítjuk a divatbemutatón.

További lehetőségek a legjobb három alkotó/alkotócsoport számára
  • Sajtóhírekben való megjelenés.
  • Honlapon, Facebook-oldalon, Instagramon való megjelenés.
  • A rendezvényeken professzionális fotók készülnek. A felvételeket a tanulók digitálisan megkapják, alkotói portfóliójukba illeszthetik, s később felhasználhatják egyetemi felvételik, állásinterjúk alkalmával.
  • A divatbemutató után a ruhák és a rajzok további két héten keresztül megtekinthetők a Ráday Múzeumban.
  • Az elkészített pályaműveket a kiállítás végeztével megtarthatják.

A beérkezett anyagok alapján a Kiíró fenntartja a jogot támogatás megosztásának módosítására. A nyertesek részére a kitűzött anyagi támogatást csak a hatályos adójogszabályok által előírt, kötelező adóhatósági adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátását követően van mód kifizetni [2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 24 § (5)].

3. Felkészülés

Bevezető előadás 2019. szeptember 16. 17:00 (ingyenes program)
Úri huncutságok a 19. századi divatban

A tanulók egy szakmai előadás keretében képet kaphatnak a 19. századi divatról Fekete Dóra művésztanár, öltözettervező segítségével. Az előadás után a fiatalok konzultálhatnak a szakértővel a ruhaterveikről.

4. Kik pályázhatnak és mivel?

Pályázhat minden 14. életévét betöltött személy, gimnáziumok, szakiskolák, szakközépiskolák tanulói. Azok is jelentkezhetnek, akik középiskolai tanulmányaikat már befejezték, de felsőfokú oktatásban még nem vesznek részt. A felső korhatár 20 év.

Kizárólag pályakezdők jelentkezését várjuk. A szakmabeli tanulmány vagy tapasztalat nem feltétel. Előzetes pályázati anyagként egy PDF dokumentumot kérünk, melyben maximum 6 db rajz szerepelhet egy ruháról és egy rövid szöveges bemutatkozás. (Maximum 1800 karakter.) Pályázni kizárólag egy öltözékkel lehet. Ha valaki több ruhával pályázik, a pályázatát nem áll módunkban elfogadni.

A Zsűri döntése után egy darab rajzot kell beadni egy öltözékről. Színes alkotásokat várunk, melyen belül nincs technikai megkötés. Fontos, hogy az öltözék minden eleme jól látható legyen. A rajzot paszpartuval ellátva, A2-es méretű kartonra felkasírozva kérjük beadni.

A rendezvényeken a tanulók modell-barátai, barátnői segítségével mutathatják be a ruhákat, ezért az öltözékeket a modellek méretének megfelelően kell megtervezni.

5. Bírálati szempontok, ütemezés

A Zsűri a pályázatok elbírálásakor a legízlésesebb, legkreatívabb darabokat díjazza. Fontos szempont az innovatív gondolkodás, a divattörténet, a régi és új anyagok ismerete, precizitás, hordhatóság, könnyű elkészíthetőség, a tervek igényes kivitelezése.

Jelentkezés

A jelentkezési lap és a regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolás elektronikus beküldése 2019. szeptember 27-ig, a radaymuzeum.bencsik [at] gmail.com-ra.

Részvételi díj: 2.000 Ft/pályázat.

A díjat a következő számlaszámra utalják: 11732002-20553232

A jelentkezési lap a mellékletben található. Ezen a lapon a pályázó vagy pályázó csapat tagjainak neve mellé egy fantázianevet/jeligét kell megadni. Pl. Krinolin. Alkotócsoport esetén elegendő egy jelentkezési lapot beadni, de kérjük valamennyi tag neve szerepeljen az űrlapon. Emellett minden alkotócsoport jelöljön ki egy kapcsolattartót, akivel e-mailen, telefonon egyeztethetünk.

Pályamunkák beadása

A tervekről szóló fotók beküldése (maximum 6 db), valamint a koncepció szöveges ismertetőjének elküldése a fenti e-mail címre október 7., 10:00 óráig. A képeket és a szöveges bemutatkozást egy PDF dokumentumban kérjük.

A szöveges koncepció formai követelményei: maximum 1800 karakter. A dokumentum címben a programot és a pályázók által választott fantázianevet kell megadni. Pl. TT2019Krinolin

A leírásban röviden vázolják az ötleteket, indokolják a témaválasztást, részletezzék az anyaghasználatot, kivitelezés tervét. A jelige minden dokumentumban szerepeljen.

Egy pályázó egyetlen ruhatervvel jelentkezhet a pályázatra.

Zsűrizés, eredményhirdetés

Október 7-én sor kerül a legjobb tizenöt alkotás kiválasztására, illetve ezen belül a legjobb három pályázó kijelölésére. A nyerteseket e-mailen és telefonon értesítjük október 8. 17:00 óráig.

A legjobb tizenöt alkotó a divatterveket október 18-ig adhatja le személyesen a Ráday Múzeumban. A rajzokat darabonként paszpartuval ellátott, A2-es méretű kartonra felkasírozva kérjük beadni. Egy pályázó egy rajzot adhat be.

A legjobb három pályázó alkotásait el kell készíteni a divatbemutatóra. A kész ruhákat november 4-ig várjuk a Ráday Múzeumba.

A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail-cím és telefonszám olvasható és érvényes legyen, valamint hogy azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni. Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetve a Pályázó ebben az esetben a támogatási összegre nem jogosult. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után beérkezett pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.
Címünk: 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1. Telefon: +36 76 486 226

Záróünnepség

November elején nyílik lehetőség a kiválasztott három alkotás bemutatására, a legjobb tizenöt rajz kiállítására, a zsűri értékelésére és emléklapok kiosztására. A bemutatót rövid műsor teszi ünnepivé. A programra a támogatókat, valamint a családot, barátokat várjuk. Az alkalom során professzionális fotók készülnek a ruhákról, melyet a diákok számára eljuttatunk. Az ünnepség dátumról e-mailen vagy telefonon értesítjük a jelentkezőket és a közönséget. Belépődíj 300 Ft/fő.

Anyagköltség finanszírozása

A Kiíró számla ellenében 25 000 Ft-ig támogatja az öltözékek elkészítését egy pályázó vagy pályázó csapat számára. A számlázás és vásárlás menetét a diákokkal egyeztetjük a zsűri döntése után.

6. További információk és feltételek

A pályázat nyilvános, amelyen egyénileg vagy csapatban lehet részt venni.
A pályázat nevezési díjhoz kötött. Érvényesen pályázhat az, aki a jelentkezési díjat megfizeti, továbbá vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a Pályázót vagy törvényes képviselőjét terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

A Pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a Pályázó támogatást nem kaphat, vagy ha ez a támogatási összeg kifizetése után ismertté, akkor a Pályázó vagy törvényes képviselője köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni. A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a Zsűri döntésének. A Kiíró kizárja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
A pályázat beküldésével a Pályázó automatikusan beleegyezik a pályamunka nyilvánosságra hozatalába.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a Zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett nyereményeket, költségtérítést. A Zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a támogatás kiosztására. Továbbá azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja. A Zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

A pályázat beküldésével a pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben és földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Ráday Múzeumnak a pályázatról történő tájékoztatás céljára. Amennyiben a fényképen a pályázó kreációján kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek/termékek nyilvános közzétételének hivatalos engedélyével.

A Kiíró minimum tizenöt jelentkező esetén szervezi meg a pályázati eljárást és a hozzá kapcsolódó rendezvényt. Kevesebb jelentkező esetén a Ráday Múzeum eláll a pályázat megszervezésétől. A regisztrációs díj ennek értelmében visszafizetésre kerül a jelentkezési időszak lezárását követő héten, vagyis 2019. október 4-ig. Ehhez kérjük adják meg vonatkozó adataikat a jelentkezési lapon.

A Ráday Múzeum a programváltoztatás jogát fenntartja.

Elérhetőség:

Ráday Múzeum, 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
06 76/ 486-226, radaymuzeum.hu, facebook.com/radaymuzeum
Kapcsolattartó:
Bencsik Orsolya, 06 30/493 44 55 radaymuzeum.bencsik [at] gmail.com

Jelentkezési lap

Az oldal tetejére