A múzeumról

Pelikán pecsétA Dunamelléki Református Egyházkerület egyházművészeti gyűjteményét 1967-ben alapították. Múzeumként 1983 óta működik Kecskeméten. Múzeumunk anyaintézménye a Budapesten található Ráday Gyűjtemény. Kiállítóhelyként intézményünkhöz tartozik a pesti Ráday utcában működő Biblia Múzeum is.

Pelikán szőttEgyházkerületünk a legnagyobb magyarországi református egyházigazgatási egység. Múzeumunk gyűjtőterülete az egyházkerület egészére kiterjed. Gyűjtőkörünkbe a kebelbeli gyülekezetek életét, történetét reprezentáló - elsősorban tárgyi - anyag (történeti források, képző-, ipar- és népművészet) tartozik. A múzeum anyaga napjainkban jórészt adományok révén gyarapodik.

Pelikán festettCélunk, hogy látogatóinkat megismertessük a kálvinista gyülekezetek életével. Bemutatjuk templomaink tipikus berendezési tárgyait, a református istentisztelet liturgikus hagyományait, az ehhez kapcsolódó tárgyegyütteseket. Ezek, bár speciális igénnyel készültek, hordozói koruk jellemző stílusirányzatainak.

Kiállításunkat ajánljuk a kultúrtörténet, az egyháztörténet, a művészettörténet iránt érdeklődőknek, a szép tárgyak csodálóinak.

Intézményünk

ÓkollégiumA Ráday Múzeum a kecskeméti Ókollégium épületében található. Az Ó- megjelölés arra utal, hogy ez a kecskeméti reformátusok régebbi iskolaépülete. Itt a nagy anyaiskolákhoz (Debrecen, Sárospatak, Pápa) hasonló módon többszintű oktatás folyt. Mai fogalmaink szerint alap- közép- és felsőfokú képzés valamint a diákoknak bentlakást is biztosító református tanintézetet jelent a kollégium szó. Hosszú ideig e kollégium volt az egyházkerület legjelentősebb iskolája. A később emelt iskolaépületet Újkollégiumnak hívják a kecskemétiek.

Képeslap 1870-bőlAz Ókollégium műszaki terveit Hofrichter József (1779-1835), pesti építőmester készítette, akinek legismertebb munkája a budapesti Kálvin téri református templom. A tervek alapján az építkezést 1830 tavaszán kezdődött Fischer Ágoston helyi mester vezetésével.

1865-ben a termek jobb megközelítése érdekében az udvari homlokzat felé függőfolyosót építettek.

Nézzen be hozzánk!

Pelikán pecsét
Pelikán szőtt
Pelikán festett
Egyházkerületi térkép
Ókollégium
Képeslap 1870-ből

Az oldal tetejére