Jelenlegi hely

Publikációk, kiadványok

„Az magar nípnek: ki ezt olvassa” Könyvészeti ritkaságok a Ráday Múzeumban

időszaki kiállítás katalógusa

Összeállították: Bán Magdolna, Fogarasi Zsuzsa, Kozmács István, Szabó Zsuzsa
Kecskemét, Ráday Múzeum 2004. 40. p. fűzött
ár: 300 Ft

A katalógus Kecskemét legrégebbi bibliotékájának, a Református Egyházközség Könyvtárának válogatott anyagát mutatja be. Az 1701-től már könyvtári bejegyzéssel is rendelkező könyvtár alapjait már a 16-17. században megvetették. A jelenleg 65.000 kötetes könyvállomány ritka kincsei közé tartozik Sylvester János 1541-es Újszövetség fordítása, melynek 3 fennmaradt, színes címlapú nyomatai közül Kecskeméten található az egyetlen honi példány. (A kiállítás címe Sylvester fordításához írott, 1541-es előszavából idéz.) Természetesen Vizsolyi Bibliával is dicsekedhet a könyvtár. Az ókori klasszikusok munkái, a reformáció szellemi alapjait jelentő művek, a hitvitázó irodalom mind-mind képviseltetik magukat a bibliotéka anyagában. Szépirodalmi vonatkozásban Gyöngyösi István művei (nyomtatott és kéziratos), míg a történelmi munkák közül Nádasdy Ferenc Mausoleuma emelhető ki a bemutatott anyagból.

A katalógus a kiállított művek jegyzékén kívül képekkel illusztrált kultúrtörténeti összefoglalót ad a könyvtár történetéről és a kiállított művekről, bemutatva azok alkotóit: szerzőket, kiadókat, nyomdászokat.

A térkép a történelem szemüvege Térképészeti ritkaságok a Ráday Múzeumban

időszaki kiállítás katalógusa

Szerkesztette: Fogarasi Zsuzsa
Kecskemét, Ráday Múzeum 2005. 40. p. fűzött
ár: 450 Ft

A katalógus dr. Irányi Béla a református egyháznak adományozott hungarika térképgyűjteményét mutatja be. A kiállítás címével a jeles térképészt, Abraham Orteliust idézik a rendezők. A gyűjteményből a legértékesebb lapokat válogatta és a kiállítást rendezte dr. Plihál Katalin, az OSzK Térképtárának vezetője. A Plihál Katalin által összeállított kiállított művek jegyzéke és leírása mellett a kiadványban látható néhány térkép, tartalmazza továbbá az adományozó és a térképek, metszetek készítőinek rövid életrajzát is.

Berecz Ágnes – Lángi József: Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban

Szerkesztette: Czibula Katalin

Műemlékek Állami Gondnoksága Budapest, 2003.
142. p. 38 képmelléklettel

Ásványok a Bibliában

ismertető füzet
Írta, szerkesztette: Fogarasi Zsuzsa
Kecskemét, Ráday Múzeum 2006. 44 p. fűzött, 32 db színes ásványfotó, 4 db színes képmelléklet
ár: 600 Ft

A Ráday Múzeum számára természetes lehetőségként adódott – lévén olyan egyházi gyűjtemény, mely ásványgyűjteménnyel rendelkezik – az „Ásványok a Bibliában” című válogatás bemutatása. A kiállításon a legfontosabb, a Bibliában említett ásványok szerepelnek. A kiállítandó anyag összegyűjtése során vált világossá, hogy a kérdéskör igen szerteágazó. A bibliai ásványok kapcsán elsősorban bonyolult nyelvészeti/ fordítási, másodsorban történeti-földrajzi, gazdaság-földrajzi és mineralógiai problémák vetődnek fel, melyeknek erőteljes stilisztikai és teológiai vonatkozásai vannak. A füzet az e kérdésekben történő eligazodást igyekszik segíteni. Az ásványok alfabetikus sorrendű címszavai a következő információkat tartalmazzák: nyelvi adatok, ásványtani elhelyezés, az ásvány rövid bemutatása, bibliai előfordulások gyakorisága, szóképi jellemzők. A szócikket a legfontosabb bibliai textusok idézése zárja.

Ismerjük meg a Ráday Múzeumot! Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet kicsiknek, nagyoknak, kezdő és haladó múzeumlátogatóknak

múzeumpedagógiai kiadvány módszertani bevezetővel, feladatlapokkal és megoldásokkal
Szerkesztette: Fogarasi Zsuzsa, Kozmács István
Szerzők: Fogarasi Zsuzsa, Fuxreiter András, Kozmács István, Szabó Gáborné, Sándor Zoltán
Kecskemét, Ráday Múzeum 2006. 40 db A/4 méretű feladatlap dossziéban, füzet: 48 p. fűzött
ár: 2.500 Ft

A múzeumpedagógiai kiadvány a múzeum kiállításainak (egyházművészeti, ásvány, óra) anyagát dolgozza fel feladatlapok segítségével. A szerkesztők szándéka szerint a felhasználók (pedagógusok, szülők, felnőttek, gyerekek) a feladatlapok segítségével önállóan fedezhetik fel a múzeum anyagát. A kiadvány készítői bíznak a használatot követő felismerésben: a múzeum nem holt tárgyak gyűjtőhelye, hanem az ismereteket sajátosan bemutató multimédia. A feladatlapok az óvodás korúaktól a fenőtt korosztályig (természetesen más-más feladatlap) mindenkinek hasznos megfigyelési, feldolgozási szempontokat adnak.

Hogyan gondozzuk klenódiumainkat? Fém-, kerámia-, üvegedények, terítők tisztítása és tárolása.

módszertani füzet a gyülekezeti értékek megóvásához, gondozásához
Összeállította: Fogarasi Zsuzsa
Készült a Dunamelléki Református Egyházkerület Gyűjteményi Bizottságának megbízásából.
Kecskemét, Ráday Múzeum 2006. 20 p. fűzött
ár: 200 Ft

A füzet elsősorban a gyülekezetekben szolgáló lelkészek munkáját hívatott segíteni. Azonban minden háztartásban jól használható, hiszen a fém-, kerámia-, üvegedények, terítők tisztításának és tárolásának gyakran felvetődő kérdéseire ad szakszerű és kimerítő válaszokat.

Az oldal tetejére