Jelenlegi hely

Állatokra hangolva (5-10 éveseknek)

Állatok a műalkotásokon. Állatok a mesékben, irodalmi művekben, ismert gyerek-dalokban, klasszikus zeneművekben, a kiállított tárgyakhoz kapcsolódva. (+ kézműves foglalkozás igényelhető)

Kulcsfogalmak:
állat, természet, környezet, zene, hang, állathang, ritmus, motívum

Kapcsolódó tantervi területek:

  • Magyar nyelv és irodalom 1-4. évf.
  • Erkölcstan 1-4. évf.
  • Környezetismeret 1-4. évf.
  • Magyar nyelv és irodalom 5-6. évf.
  • Vizuális kultúra 1-4. évf.
  • Ének-zene 1-4. évf.
  • Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évf.

Az oldal tetejére