Jelenlegi hely

Barta Ernő: Menekülés Egyiptomba (1920)

„Egyiptomból hívtam el fiamat.”
(Máté evangéliuma 2, 15.)

Barta Ernő Menekülés Egyiptomba (1920)

Máté evangéliumának 2. fejezetében arról olvashatunk, hogy Jézus Betlehem városában született. Krisztus anyjának, Máriának férjét Józsefnek hívták. József álmában megjelent egy angyal, és arra intette, hogy meneküljön családjával Egyiptomba, mert Heródes, Izrael királya meg akarja öletni a gyermeket. A jövendölések ugyanis a zsidók fejedelmének nevezték Jézust. József szót fogadott az angyalnak, és feleségével valamint a kis Jézussal együtt Egyiptomba költözött. Heródes nem tudta a gyermek pontos tartózkodási helyét, főpapjai és írástudói csak annyit mondtak neki, hogy Izrael pásztora Betlehemből fog származni. A király ezért minden kétesztendős vagy annál fiatalabb kisfiút megöletett embereivel a júdeai városban és annak környékén. József és háza népe csak Heródes halála után térhetett vissza szülőföldjére.

Barta Ernő (1878 − 1956) az Országos Magyar Iparművészeti Iskola díszítőfestő szakán végzett 1899-ben. Később Münchenben, Berlinben majd Drezdában képezte magát. Hazatérése után a Szolnoki Művésztelepen és Budapesten alkotott, ahol 1916-ban önálló grafikai műtermet nyitott. Fényes Adolf munkássága gyakorolt hatást festészetére. A festés mellett számos litográfiát (kőnyomat), rézkarcot, szén és krétarajzokat készített. Több vallásos témájú alkotás, újság,- és könyvillusztráció is született a keze alatt. Az itt bemutatott művéről az egyszerűsítő, díszítő szándék árulkodik. Mesébe illő városkép és táj villan fel előttünk, az alakok kidolgozatlanok, az arcvonásokat nem láthatjuk, ennek ellenére az ábrázolás hű a bibliai történet részleteihez.

Az oldal tetejére