Jelenlegi hely

Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei (1900)

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt…”
(I. Mózes 50, 20.)

Ferenczy Károly Józsefet eladják testvérei (1900)

József történetét Mózes első könyvének 37. fejezetétől az 50. fejezetig foglalja össze a Biblia. Jákób fiai közül mindennél jobban szerette Józsefet, mert idős korában született gyermeke volt. Testvérei féltékenyek voltak a fiúra az apjuk ragaszkodása, valamint József különös álmai miatt, melyek a kedvenc gyermek felemelkedéséről szóltak. Egy nap a testvérek Sikemben legeltették édesapjuk nyáját, József pedig utánuk ment. Az ifjak előbb meg akarták ölni Józsefet, de meggondolták magukat, és kútba dobták a gyereket. Azt tervezték, hogy eladják őt egy éppen arra utazó izmáeli karavánnak, amely Egyiptom földjére tartott. Végül midjáni kereskedők előzték meg őket, s húsz ezüstért eladták Józsefet az izmáelieknek. A testvérek később azt hazudták az apjuknak, hogy a fiú meghalt. Sok viszontagság után József álmai valóra váltak, a fáraó Egyiptom felügyelőjévé tette őt. A történet végén ismét szembekerült a hűtlen testvérekkel, akik a bocsánatáért esedeztek. Ekkor hangzott el a könnyekig meghatott József szájából ez a mondat: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt” − mely az isteni gondviselésbe vetett hit, és a megbocsájtás szép példája.

A festmény Ferenczy Károly (1862 − 1917) egyik legnagyobb méretű munkája. Azt a jelenetet örökíti meg, melyben a testvérek megfosztják Józsefet a ruháitól, hogy azután kútba vessék őt. Ferenczy legtöbb bibliai témájú alkotásának színterét Nagybánya dús növényzetű, fás, lombos, füves, zöld környezete adja. Itt azonban a háttér a nagybányai lapály a Zazar folyóval, és a mélybe vesző horizont vonalát lezáró kék hegyekkel. A kopár környezet éppolyan hangsúlyos, mint az előtérbe helyezett sokalakos kompozíció. A természet sivársága, részvéttelensége kiemeli a testvérek kegyetlenségét. Mind az elrendezésben, mind a szereplők megformálásában a stilizálás szándéka, vagyis a látvány dekoratív, ragyogó színű formákra, vonalakra bontása dominál.

Az oldal tetejére