Jelenlegi hely

Szimbólumok nyomában (8-14 éveseknek)

A szimbólumok jelentése, megjelenése a tárgyakon, értelmezésük, helyük a kiállításban.

Kulcsfogalmak:
szimbólum, jel, jelrendszer, galamb, csillag, hold, táblák, kommunikáció,
református feldolgozás során: lelkész, keresztelés, keresztség, madár, művészet, Ószövetség, Újszövetség, Jézus,

Kapcsolódó tantervi területek:

  • Vizuális kultúra 1-4. évf.
  • Környezetismeret 1-4. évf.
  • Magyar nyelv és irodalom 5-8. évf.
  • Természetismeret 5-6. évf.
  • Biológia 7. évf.
  • Vizuális kultúra 5-8. évf.
  • Történelem 5-8. évf.
  • Erkölcstan 5-8. évf.

Az oldal tetejére