Jelenlegi hely

Virágeső (7-14 éveseknek)

Virágmotívumok szerepe és megjelenése a kiállított tárgyakon. Virágminták tervezése, megvalósítása különböző technikákkal. (+ kézműves foglalkozás igényelhető)

Kulcsfogalmak:
növény, virág, élőlény, művészet, gyógynövény, természet, motívum, mintakincs, kézimunka, hímzés, varrás, terítő

Kapcsolódó tantervi területek:

  • Magyar nyelv és irodalom 1-4. évf.
  • Erkölcstan 1-4. évf.
  • Környezetismeret 1-4. évf.
  • Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évf.
  • Magyar nyelv és irodalom 5-6. évf.
  • Erkölcstan 5-8. évf.
  • Hon- és népismeret 5-8. évf.
  • Vizuális kultúra 5-8. évf.
  • Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. évf.

Az oldal tetejére